Μια σχεδιαστική μελέτη στα πλαίσια πτυχιακής. Το project του κ. Marius Torterat σε συνεργασία με την Canyon Bicycles είναι, πολύ απλά, ένα ποδήλατο από το μέλλον.