Αυτή δεν είναι μια κλασική filter app. Τι κάνει λοιπόν το Darkr;

Αναπαριστά τη διαδικασία του σκοτεινού θαλάμου. Ένας κανονικός σκοτεινός θάλαμος αλλά digital.Το δε camera roll μας ‘εμφανίζεται’ σαν αρνητικά και το digital test strip αυτό βοηθά να βρεθεί το σωστό look. Μετά υπάρχει και editor όπου μπορείς να κάνεις crop, rotate, dodge, burn, blur και tone την εικόνα. Με ενσωματωμένα camera modes, ακόμη και ένα που μοιάζει με μεσαίου format. Και όλα σε μαύρο και άσπρο..