Πως; Δεν είναι σπορ; Για δείτε και σκεφτείτε ξανά..