Ο κινηματογραφιστής Griffin Hammond έχει πιάσει στα χέρια του τη νέα Panasonic GH5 που παρουσιάστηκε λειτουργική στη CES 2017. Και έχει σίγουρα πολύ φρέσκιες και ενδιαφέρουσες πρώτες εντυπώσεις..

ISO Tests