Ο Logan σε μια νέα σκηνή. Ο Professor X. Και η τελευταία ταινία του Wolverine.