Μαγευτικό βίντεο, εξώκοσμες εικόνες.

Iceland under Full Moon from O Z Z O Photography on Vimeo.