Μια άλλη war movie. Μια ενδιαφέρουσα σεναριακή ιδέα.