Φαίνεται πως τελικά το προχωράνε! Η νέα οικογένεια από την Panasonic έρχεται και τα I.D. γενικότερα όπως ειδικότερα το I.D. BUZZ μας δείχνουν πως θα είναι ένα όχημα ξεχωριστό στο δρόμο..