Η εταιρία συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην πρόκληση για τη δημιουργία των γρηγορότερων αυτοκινήτων στον κόσμο. Με τη νέα 720S.

©McLarenAutomotive www.mclarenautomotive.com www.media.mclarenautomotive.com www.facebook.com/mclarenautomotive

©McLarenAutomotive www.mclarenautomotive.com www.media.mclarenautomotive.com www.facebook.com/mclarenautomotive