Αν το σκεφτείς από μια άλλη μεριά, κι αυτό ένα gadget είναι. Δείτε..