Αυτό είναι το πρώτο στημένο για αγροτικές εργασίες drone που βγαίνει σε specialised έκδοση στην αγορά. Και είναι της DJI. Δείτε το..

Farmers are required to manage acres of farmland at a time, and have recently begun to tap into aerial technology to do so efficiently and sustainably. DJI MG-1S revolutionizes the way in which farmers can utilize drones to manage and take care of their crops.

In this video, three individuals in the agricultural drone industry speak of their experiences with DJI’s MG-1S and tell us why it stands out amongst the UAV choices when considering factors of precision, effectiveness, intuitiveness, ease of use, safety, build and more.