Μια ημέρα με ένα πανέμορφο αυτοκίνητο στα βάθος της Αυστραλίας. Ταξίδι και τεχνολογία.