Η τελευταία πτήση ενός αεροσκάφους-θρύλου. Top Gun.