Πολλά για προβλήματα για την εμβληαμτική Nikon. Το τελευταίο διάστημα ρίχνει ένα άλλο ‘όπλο’ στη μάχη με την αγορά και τις τάσεις. Είναι η KeyMission 360 action camera. Ας δούμε τι κάνει.