Μια celebrity που όλοι αγαπάνε, αλλά και κανείς δεν γνωρίζει. Ο κύριος Bob Ross λοιπόν κύριοι και κυρίες. Ναι, ο ζωγράφος. Ο mentoρας του Bill Alexander, η iconic προσωπικότητα του Ross και στοιχεία που δεν ξέραμε.

Σχετικά ερημίτης, ο Bob δεν έδινε πολλές συνεντεύξεις και αξίζει να τον ‘γνωρίσουμε’.