Το τέλος μια τριλογίας ανέλπιστα καλής. Και δείχνει εξαιρετικά ενδιαφέρον…