Ετοιμαστείτε για αλλαγές. Με νέα εμφάνιση το Facebook Messenger. Μένει το Stories, μένει και το Messenger Day, αλλά έχουμε σειρά από αλλαγές στο content και στην home screen για να επιταχυνθεί το navigation και να μπορείς να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησες.

Στο update έχουμε νέα tabs πάνω από τη Messenger main screen για μετακίνησει ανάμεσα σε messages, active contacts και groups. Επιπλέον, με μια κόκκινη κουκίδα θα σε πάει σε άλλες περιοχές σε sections και tabs, όλα με highlight σε νέους τρόπους επικοινωνίας εκτός από τα μηνύματα.

Τα Groups είναι πλέον από τη bottom navigation bar σε tab πάνω στην οθόνη. Στην κορυφή της Messenger home screen, έχει tabs για τα messages και λίστα με active άτομα στην app μαζί με νέο groups tab.

Φυσικά έχει και άλλες αλλαγές. Περισσότερα εδώ.