Πως μπορεί ένα ρομπότ να διαδρά με το περιβάλλον; Το REEM, ένα humanoid ρομπότ μάλλον το κάνει.