Επιτέλους, και με πηγή laser και πιο προσιτός, και ένας με νέας τεχνολογίας πηγή και πολλές ώρες λειτουργίας. Είναι άραγε… cine; Δείτε πρώτα.