Το όνομα είναι Hanchang Liu. Και η διαμονή του κυρίου Liu είναι στην Κίνα. Δεν τον εμποδίζει όμως να μας ετοιμάσει ένα καταπληκτικό Peugeot. Ναι, σπουδαστής automotive design στο Xi’an Jiaotong University και το “Université de Technologie de Troyes” στη Γαλλία, έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό πρωτότυπο.

Το project PASSIO περιγράφεται ως εξής: “[in 2030] an ordinary person may have an unchangeable daily routine all his life – from home to work, and from work to home.People will get lazy and everything they see is just virtual, which is a dead view without emotion.”

Και η δημιουργία του δίνει συναίσθημα. Αφθονο. Το θέλεις.