Επόμενη ημέρα στην προβολή εικόνας. Είμαστε ήδη στην 4η γενιά και πλέον τα οφέλη για την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη βιομηχανίο πιο προσιτά σε όλους. Welcome to Laser Age!