Τι παρουσιάστηκε στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας Αέρα στον κόσμο; Μια σύνοψη από τους ειδικούς από το φωτεινό Paris…