Το έκτο Ferrari Cavalcade. Το “travelling show” με περισσότερες από 100 Ferraris από όλο τον κόσμο την όμορφη Apulia από τις 21 μέχρι τις 26 Ιουνίου. Απολαύστε.