Μην το κοιτάτε περίεργα. Δεν είναι vintage. Αυτός είναι ο νέος McIntosh MA9000 Integrated Amp. Ενισχυτής ολοκληρωμένος με “vintage” αισθητική. Μόνο αισθητική όμως.

Με δέκα αναλογικές εισόδους, μέσα και με balanced και έξι unbalanced όπως και phono εισόδους για MC και MM setups. Οι ψηφιακές είναι δύο ομοαξονικές, δύο οπτικές και μια USB όπως και μια MCT. Σε μια κάρτα για αναντικαθίστανται όλα. Υπάρχει και 32-bit DAC ενώ τα 300 Watts ανά κανάλι τον κάνουν τον πιο ισχυρό McIntosh που έχει φτιαχτεί.