Θεότρελος αλλά τόσο σωστός. Και επιστρέφει. Στην 1η Οκτώβρη.