Υπάρχουν πλέον πολλά καλά τεμάχια για όσους θέλουν έναν ‘καλό’ portrait, short-telephoto prime. Για να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο…