Καμιά φορά η ομορφία έχει άλλο τρόπο να σου παρουσιάζεται.

Στο Nagano της Ιαπωνίας ο αρχιτέκτονας Kendrick Kellogg δημιούργησε αυτό το απίστευτο πράγμα.