Και νάτος. Ο Dr είναι εδώ. Και είναι Strange. Και είναι μαζί με τον ‘Θεό’ στην ίδια ταινία. Κάπως βελτιώθηκε το πράγμα…