Τρίτη φορά που επιχειρούν να ‘ξεκινήσουν’ τον ήρωα. Θα πετύχει;