Ένα από τα προστατευόμενα από την UNESCO σημεία του πλανήτη, με εγγραφή τον Ιούλιο του 2017 σε 4K Ultra HD από μια prosumer Sony AX100. Όμορφος κόσμος…