Αυτό κάνουν στη βιομηχανία της αεροναυπηγικής. Θέλουν ο πιλότος να ‘βλέπει’ παντού. Η startup CrossHelmet το υπόσχεται για τις μηχανές. Αυτό είναι το X1 HUD.

Με ενσωμετωμένο HUD και πίσω κάμερα δίνει εικόνα από τις δύο πλευρές σε έναν σχεδιασμό που μας οδηγεί στους Stormtrooper από τα Star Wars. Μαζί υπάρχει και companion smartphone app, ενώ έχουμε και voice commands, ενώ το CrossSoundθα ξεκινήσει να βγαίνει για χρηματοδότηση στις 13 Σεπτέμβρη 2017.