Οι Edison και Westinghouse δίνουν τη μάχη τους για την επικράτηση ‘υψηλής τάσης’ στο ‘The Current War’!