Απλά και όμορφα, μια σύγκριση ανάμεσα στο κορυφαίο κινητό της Apple και τα κορυφαία της αγοράς.

Δείτε.