Το πιο πιθανό είναι πως δεν το γνωρίζετε αλλά εδώ και 75 χρόνια χρωστάμε σε μια ομάδα ευφυέστατων και ειδικών στην καινοτομία ατόμων τα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αεροσκάφη και τις νέες τεχνολογίες που διαθέτουν για να πετάξουμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Δείτε: