Μια μάχη ιστορική. Η μεγαλύτερη του Α’ΠΠ. Το Battlefield 1 σε μια νέα επιπλέον επιλογή απλά απίστευτη!