Καταρρίπτωντας drone με τη δύναμη των laser. Αυτό είναι τι Lockheed Martin Advanced Test High Energy Asset (ATHENA). Τι είναι;

Ένα πρωτότυπο σύστημα laser με αισθητήρες, software και specialized οπτικά για να ‘ρίχνει’ drone. Οι δοκιμές έγιναν στο White Sands Missile Range στο New Mexico των ΗΠΑ όπου το ATHENA κατέστρεψε πέντε Outlaw unmanned aerial συστήματα.