Μεγάλη συζήτηση γίνεται πίσω από αυτή την ταινία, σε κάθε περίπτωση, από πίσω είναι οι μάγοι του animation. Δείτε!