Μια άλλη εικόνα της ταινίας, μια διαφορετική πραγματικότητα για τα απίθανα οχήματα που πρέπει να τα δει κανείς…