Η Ώρα ήρθε. Η Μεγάλη Ώρα. Για το κόσμημα. Με 20 χρόνια βαριάς ιστορίας. Το αγαπάμε.