Αυτές οι μηχανές είναι οι Zero. Και αν δεν τις είχατε δει, είναι ηλεκτρικές. Και πολύ κομψές. Μάλιστα τώρα έχουμε τα μοντέλα του 2018 που είναι βελτιωμένα.

Γιατί; Γιατί υπάρχει το 6 kW Charge Tank accessory. Τι σημαίνει; Με μια ώρα φόρτιση, 103 μίλια βόλτες.

Αυτό μάλιστα με standard Level 1, 110V πρίζα στις ΗΠΑ. Και έχεις ενημέρωση για το αν φόρτισε με dedicated smartphone app.