Το νέο Α7 και μια εποχή σχεδιαστική με ενδιαφέρον για τη γερμανική εταιρία. Το νέο βίντεο είναι σαγηνευτικό…