Εκεί, εκεί, στο Tokyo. Η εταιρά με τα διαστημικά σκαριά, στην πόλη από το Μέλλον…