Είναι το τελευταίο, λογικά, πριν την πρεμιέρα. Για να δούμε…