Μοιάζει ένα απλό κουτάκι σε ένα καλώδιο. Αλλά…

Η γνωστή εταιρία το χαρακτηρίζει ως “Hi-Res converter in small format” και το Impacto υπόσχεται κάθε digital συσκευή να γίνει hi-fi. Ειδικά μαζί με high-end ακουστικά…

  • Maximum sample rate 384 kHz / 32 bits, DSD 5.6 MHz
  • Built-in ESS SABRE9018Q2C SABRE32 Reference DACTM
  • Buttons to control play/pause, skip tracks and adjust volume for full flexibility
  • Supplied with three cables: Micro-USB, USB-A und USB-C
  • Compatible with the high-end headphones T 1 (2nd generation), T 5 p (2nd generation), and Amiron home