Ακόμη πουλάνε οι ιστορίες αυτού του franchise. Και ναι, είναι εντυπωσιακότατο game.