Αυτός, είνα ο κύριος Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer της φημισμένης εταιρίας. Και αυτό, είναι το Lamborghini Factory 4.0. Απολαύστε.