Προβολέας μικρός. Ναι. Να παίζει από κοντά. Ναι. Να έχει 20.000 ώρες ζωής. Αυτό είναι. Δείτε και τούτο…