Πολλά τα ερωτήματα…

Και μια ωραία σειρά από απαντήσεις, εδώ.