Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον από τα τελευταία αστυνομικά…