Οι αδερφοί Whittington ήταν γνωστοί από τη νίκη στο 1979 24 Hours of LeMans. Μόνο που υπάρχει και μια άλλη ιστορία…